اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2008-02-02

عنوان : ( مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوریهای جدید به سازمانها این امکان را می دهند تا سیستم های مدیریت دانش را به منظور ذخیره و اشاعه اطلاعات ساختار نیافته مورد استفاده قرار دهند. امروزه علاقه مندی فزاینده ای به حوزه مدیریت دانش در سازمانها و محافل علمی وجود دارد. به دلیل نوظهور بودن این مساله، کمبود دسته بندی استاندارد و مشخص در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشی و سازمانی احساس می شود. در همین راستا این مقاله به توصیف، تحلیل و ارزیابی مدل های پیشنهادی مدیریت دانش که در سه حوزه اصلی یعنی مدلهای طبقه بندی دانش، مدل های سرمایه فکری و مدلهای ساختار اجتماعی دسته بندی شده اند، می پردازد. سپس چند نمونه از مدلهای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانها که حاصل گزارشهای پژوهشی در این زمینه است مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مدلهای مدیریت دانش, نظامهای مدیریت دانش, دارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018426,
author = {عباسی, زهره},
title = {مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، مدلهای مدیریت دانش، نظامهای مدیریت دانش، دارایی فکری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها
%A عباسی, زهره
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
%D 2008

[Download]