علم و فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی, دوره (8), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (71-78)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادی )

نویسندگان: زهره عباسی , اسداله آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله های علمی که در مجله های معتبر داخلی و خارجی به چاپ می رسد مهمترین پژوهشهای مولد علم می باشد. یکی از معیارهای پیشرفت علمی کشورها از طریق برخی سازمانهای بین المللی نیز چاپ مقاله در پایگاههای اطلاعاتی ISI است. این امر در کشور ایران نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به مقایسه و بررسی تطبیقی میزان مقاله های نمایه شده دو کشور ایران و مالزی در پایگاههای اطلاعاتی ISI در فاصله زمانی سالهای 2005-2000 پرداخته است.

کلمات کلیدی

, علم سنجی, تحلیل استنادی, پایگاه اطلاعاتی آی اس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018447,
author = {عباسی, زهره and آزاد, اسداله},
title = {مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادی},
journal = {علم و فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0055},
pages = {71--78},
numpages = {7},
keywords = {علم سنجی، تحلیل استنادی، پایگاه اطلاعاتی آی اس آی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی دو کشور ایران و مالزی از نظر تولید علم در فاصله زمانی سالهای 2005-1990میلادی
%A عباسی, زهره
%A آزاد, اسداله
%J علم و فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی
%@ ****-0055
%D 2009

[Download]