آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی , 2004-05-21

عنوان : ( آموزش سواد اطلاعاتی، روش ها و راهبردها )

نویسندگان: زهره عباسی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت سواد اطلاعاتی و مروری بر آموزش سواد اطلاعاتی مورد توجه این پژوهش بوده است. از جمله این آموزشها برنامه های سواد اطلاعاتی ارائه شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد کارگاههایی که به تفاوت های فردی و نیازهای فراگیران توجه دارد و ارزش های تدریس سوال و جواب، بحث و گفتگو و تمرین استفاده کنند و امکان شرکت همه فراگیران را در روند آموزش و یادگیری فراهم کند، می تواند به اهداف مربوط به تقویت مهارتهای سواد اطلاعاتی برسد

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی, آموزش استفاده کننده, یادگیری مادام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018554,
author = {عباسی, زهره and پریرخ, مهری},
title = {آموزش سواد اطلاعاتی، روش ها و راهبردها},
booktitle = {آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سواد اطلاعاتی، آموزش استفاده کننده، یادگیری مادام العمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش سواد اطلاعاتی، روش ها و راهبردها
%A عباسی, زهره
%A پریرخ, مهری
%J آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی
%D 2004

[Download]