چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

Title : ( استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده )

مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پیش‌بینی دقیق خواص مختلف آلیاژها، بعد از عملیات حرارتی، همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. از مهمترین مزایای این پیش بینی ها، کاهش یا عدم نیاز به انجام آزمون های تجربی، کاهش تعداد نمونه ها و همچنین زمان و هزینه عملیات به منظور به دست آوردن خواص مورد نظر می باشد. از جمله روش های پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده، روش آنالیز فاکتور کوینچ (QFA) می باشد. اصول این آنالیز بر مبنای معادله JMAK می باشد. در این پژوهش ازفرم اصلاح شده این معادله استفاده شد و بر مبنای آن شکل جدیدی از معادلات به منظور پیش بینی سختی معرفی شد. برای این منظور نمونه هایی از فولاد ساده کربنی CK60 را در نظر گرفته و عملیات آستنیته کردن، کوینچ در محیط‌های مختلف، برش قطعات و سختی سنجی بر روی آنها صورت گرفت. همچنین با استفاده از روش آنالیز فاکتور کوینچ، سختی در آن نقاط با استفاده از هر دو شکل قدیم و جدید معادلات، محاسبه و با نتایج اندازه گیری شده مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه در پیش‌بینی سختی‌ها با استفاده از روش جدید و افزایش کارایی این روش می باشد.

کلمات کلیدی

, آنالیز فاکتور کوینچ, پیش بینی سختی, عملیات کوینچ , فولاد CK60, بهبود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018860,
author = {کیانژاد, مهدی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز فاکتور کوینچ; پیش بینی سختی; عملیات کوینچ ; فولاد CK60، بهبود، QFA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده
%A کیانژاد, مهدی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر