شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان )

نویسندگان: خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس متشکل از 300 گونه، یکی از بزرگترین جنس های تیره نعناع می باشد. گونه های این جنس در جنوب Nepeta L. (Lamiaceae) غرب ومرکز آسیا، اروپا، شمال آفریقا، شمال ومرکز آمریکا گسترش دارند. در این مطالعه با استفاده از صفات کیفی وکمی رویشی و زایشی گونه که از استان های N. eriosphaera و N. ispahanica ،N. saccharata ،N. pungens ،N. satureioides ،N. bracteata های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی جمع آوری شده بود، مورد بررسی و مطالعه مورفومتریکی قرار گرفتند. تشخیص گونه های مذکور با استفاده از کلیدهای تاکسونومی موجود به سختی انجام پذیر است. به این منظور 30 نمونه هرباریومی از گونه های مذکور انتخاب شده و 43 صفت رویشی و زایشی آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی نشان داد که صفاتی مانند شکل جام، لوله جام نسبت به کاسه ، سطح فندقه وشکل براکته از صفات با ارزش تاکسونومی هستند که برای تفکیک این گونه ها مؤثر می باشند.

کلمات کلیدی

, تاکسونومی عددی, خراسان , Lamiaceae ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018878,
author = {کریمی, خدیجه and اجتهادی, حمید and فارسی, محمد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاکسونومی عددی، خراسان ، Lamiaceae ، Nepeta},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان
%A کریمی, خدیجه
%A اجتهادی, حمید
%A فارسی, محمد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]