دومین همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی , 2010-12-01

عنوان : ( تولید و ارزیابی خواص فیزیکی و ضد باکتریایی پوشش نانو ساختار حاوی نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم )

نویسندگان: لیلا سیدی , محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق تولید پوشش پلی آمید حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی و ارزیابی خواص آن می باشد. پوشش تهیه شده پس ازآماده سازی سطحی فیلم پلی پروپیلن با استفاده از دستگاه کرنا بر روی این پلیمر اعمال گردید. برای بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات بر روی استحکام پوشش پلی آمیدی، نمونه هاتوسط تست pull off مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین به علت وجود خاصیت ضد باکتریایی ذاتی در نانو ذرات فلزی، از تست های کمی و کیفی برای ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی پوشش نانو ساختار تهیه شده در مقابل باکتری اشرشیا کلی استفاده گردید. در تمامی تست های ضد میکروبی انجام شده نانو کامپوزیت های تولید شده به خوبی از خود خاصیت ضد باکتریایی نشان دادند. استفاده از نانو پودر اکسید روی در پوشش نانو ساختار نه تنها به خاصیت ضد میکروبی نانو کامپوزیت ها کمک می کند بلکه به طور مشهود استحکام پوشش پلی آمیدی را نیز افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, پوشش نانو ساختار, دی اکسید تیتانیوم, اکسید روی, خاصیت ضد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018910,
author = {لیلا سیدی and حامدموسویان, محمدتقی and پیمان ولی پور},
title = {تولید و ارزیابی خواص فیزیکی و ضد باکتریایی پوشش نانو ساختار حاوی نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم},
booktitle = {دومین همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {ماهشهر, ايران},
keywords = {پوشش نانو ساختار، دی اکسید تیتانیوم، اکسید روی، خاصیت ضد باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید و ارزیابی خواص فیزیکی و ضد باکتریایی پوشش نانو ساختار حاوی نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم
%A لیلا سیدی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A پیمان ولی پور
%J دومین همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]