بزرگداشت ملک الشعراء بهار , 2004-05-04

عنوان : ( بهار، بزرگ احیاگر قصیده سبک خراسانی از تکرار تا تجدد )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی شک ملک الشعرای بهار به گواهی دیوان اشعارش از بزرگترین احیاگران قالب قصیده در دوران معاصر است. قالبی که ...

کلمات کلیدی

, بهار, قصیده, سبک خراسانی, سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019519,
author = {مرتضائی, سیدجواد},
title = {بهار، بزرگ احیاگر قصیده سبک خراسانی از تکرار تا تجدد},
booktitle = {بزرگداشت ملک الشعراء بهار},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهار، قصیده، سبک خراسانی، سبک نو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهار، بزرگ احیاگر قصیده سبک خراسانی از تکرار تا تجدد
%A مرتضائی, سیدجواد
%J بزرگداشت ملک الشعراء بهار
%D 2004

[Download]