فرایند نو, دوره (5), شماره (28), سال (2010-11) , صفحات (77-87)

عنوان : ( مروری بر روش‌های مختلف محاسبه نظری محدوده اشتعال‌پذیری )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , سعید محزون , کمال محمدی فرد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشتعال‌پذیری یک سوخت توسط متغیرهای مختلفی معین می‌شود که یکی از متغیرهای بسیار مهم در این زمینه محدوده اشتعال‌پذیری است. این متغیر بیانگر آن محدوده‌ای از ترکیب درصد سوخت در مخلوط سوخت و هوا است که شعله پایداری می‌تواند تشکیل شود و انتشار یابد. این متغیر بیشتر در خصوص مخلوط‌های گازی به کار می‌رود و آنچه که در مورد سوخت‌های مایع مطرح می‌شود نقطه فلش است که با محدوده اشتعال‌پذیری فاز بخار آن در ارتباط است. در این مقاله روش‌های نظری محاسبه محدوده اشتعال‌پذیری مخلوط‌های گازی در هوا و نیز برای مواد خالص و سایر مخلوط‌ها بررسی شده است. همچنین، تأثیر عوامل مختلف در محدوده اشتعال‌پذیری نظیر دما، فشار و حضور گاز خنثی نیز بررسی شد.

کلمات کلیدی

, محدوده اشتعال‌پذیری, گازهای خنثی, نقطه فلش, پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019722,
author = {زینالی هریس, سعید and محزون, سعید and محمدی فرد, کمال},
title = {مروری بر روش‌های مختلف محاسبه نظری محدوده اشتعال‌پذیری},
journal = {فرایند نو},
year = {2010},
volume = {5},
number = {28},
month = {November},
issn = {1735-6466},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {محدوده اشتعال‌پذیری، گازهای خنثی، نقطه فلش، پایداری شعله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر روش‌های مختلف محاسبه نظری محدوده اشتعال‌پذیری
%A زینالی هریس, سعید
%A محزون, سعید
%A محمدی فرد, کمال
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2010

[Download]