نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه عسکری فرسنگی , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , عباس مکرم حصار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی گونه های pythium و اهمیت بیماریزایی آنها روی صیفی جات، نمونه هایی از خاک مزارع مختلف در استان خراسان رضوی جمع آوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت . از نمونه های جمع آوری شده 60 جدایه از جنس Pythium مشخص شد که آنها بر اساس خصوصیات ریخت سنجی و ریخت شناسی شناسایی و مورد بررسی تاکسونومیکی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, صیفی جات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020067,
author = {عسکری فرسنگی, سمانه and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت and مکرم حصار, عباس},
title = {شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {صیفی جات، pythium},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی
%A عسکری فرسنگی, سمانه
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A مکرم حصار, عباس
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]