نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی سرولوژیکی و ملکولی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در پیاز و برخی از گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ندا رفیع زاده , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سرولوژیکی و ملکولی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در پیاز و برخی از گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, سرولوژیکی, لکه زرد زنبق,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020078,
author = {رفیع زاده, ندا and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی سرولوژیکی و ملکولی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در پیاز و برخی از گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سرولوژیکی، لکه زرد زنبق، IYSV},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سرولوژیکی و ملکولی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در پیاز و برخی از گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی
%A رفیع زاده, ندا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]