اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2011-02-23

عنوان : ( بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی )

نویسندگان: مسعود رحیمی پناه , مجید بنی ادم , سیدحسین نوعی باغبان , مجید مهدویان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رآکتور غشایی فرآیند شیفت آب- گاز به صورت یک بعدی، پایا و غیرهمدما شبیه سازی شده است. پس از ارزیابی مدل با داده‌های تجربی، توابع مختلف برای حرارت‌دهی به پوسته مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از خوراک‌های به دست آمده از واحد‌های صنعتی متفاوت بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر بودن بخار آب در خوراک ورودی باعث افزایش مصرف منوکسید کربن شده ولی بازیابی هیدروژن را نسبت به خوراک‌های دیگر کاهش می‌دهد. همچنین گرفتن گرما از پوسته سبب کم کردن شیب افزایش دمای مواد واکنشی و بهبود درصد تبدیل منوکسید کربن می‌گردد.

کلمات کلیدی

, رآکتور غشایی, شبیه سازی, واکنش شیفت آب- گاز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021113,
author = {رحیمی پناه, مسعود and بنی ادم, مجید and نوعی باغبان, سیدحسین and مجید مهدویان},
title = {بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی},
booktitle = {اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {رآکتور غشایی، شبیه سازی، واکنش شیفت آب- گاز، هیدروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی
%A رحیمی پناه, مسعود
%A بنی ادم, مجید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A مجید مهدویان
%J اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک
%D 2011

[Download]