اولین همایش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش , 2011-03-08

عنوان : ( ارزیابی قابلیت های نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون و ارائه الگوی پیشنهادی برای طراحی کتابخانه دیجیتال پزشکی در ایران )

نویسندگان: محمد اعظمی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند دیجیتالی کردن و دسترس پذیر ساختن منابع کتابخانه های پزشکی با مشکلات فراوانی روبروست. در این میان به نظر می رسد مانعی که نقش کیلدی و بسیار پررنگ در ایجاد یک کتابخانه دیجیتال پزشکی دارد، فقدان یک نرم افزار مناسب و کارآمد می باشد. وجود یک نرم افزار مناسب،بخش اعظمی از موانع و مشکلات مربوط به فرایند راه اندازی کتابخانه دیجیتال از جمله ذخیره سازی، مدیریت، سازماندهی، دسترس پذیری و بازیابیاطلاعات را مرتفع خواهد کرد. جنبش نرم افزاری کد منبع باز، با هدف فراهم آوری دسترسیرایگان و خودجوش به افزارها به وجود آمده است. در سط دنیا تلاش های متعددی در زمینه ارائه نرم افزارهای کد منبع باز کتابخانه دیجتال انجام شده است. نرم افزار گرین استون یکی از این نرم افزارهاست. این نرم افزار به سفارش کتابخانه ملی نیوزیلند تدوین و طراحی شده و از سوی یونسکو نیز به عنوان نرم افزار کد منبع باز معرفی شده است. هدف از بررسی حاضر، ارزیابی محیط نرم افزار کد منبع باز کتابخانه رقومی گرین استون جهت راه اندازی کتابخانه های دیجیتال پزشکی در ایران است. در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد قابلیت ها و کارایی های کتابخانه رقومی گرین استون و امکان بهره گیری از آن برای ایجاد کتابخانه های دیجیتال پزشکی در ایران مور بررسی قرار گیرد. بر اساس اطلاعات حاصل از این پژوهش، مشخص خواهد شد که کتابخانه دیجیتال با کد منبع باز گرین استون تا چه اندازه و با چه شرایطی برای ایجاد کتابخانه های دیجیتال پزشکی کشورمناسب می باشند.

کلمات کلیدی

, نرم افزار کد منبع باز, کتابخانه دیجیتال پزشکی, گرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021192,
author = {اعظمی, محمد and پریرخ, مهری},
title = {ارزیابی قابلیت های نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون و ارائه الگوی پیشنهادی برای طراحی کتابخانه دیجیتال پزشکی در ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نرم افزار کد منبع باز، کتابخانه دیجیتال پزشکی، گرین استون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت های نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون و ارائه الگوی پیشنهادی برای طراحی کتابخانه دیجیتال پزشکی در ایران
%A اعظمی, محمد
%A پریرخ, مهری
%J اولین همایش ملی نظام های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش
%D 2011

[Download]