صنعت و دانشگاه, دوره (2), شماره (6), سال (2010-3) , صفحات (41-46)

عنوان : ( دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان )

نویسندگان: احد ضابط , امیررضا تجدد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اینترنشیپ به معنای کارورزی یکی از مؤثرترین روش‌های تربیت منابع انسانی کار آمد می‌باشد که با جهت‌گیری انجام پژوهش‌های صنعت برق، علاوه بر حل برخی مشکلات این صنعت با هزینه ی کم، در برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه نقش بسیار مؤثری داشته است. طرح اینترنشیپ در شرکت برق منطقه خراسان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1382 با 25 پروژه تحقیـــــقاتـی آغاز شد و از آن زمان تاکنـون تعداد 165 پروژه تحقیـقات صنعتی به انجام رسیده است. طی سال‌های 1382 تا 1387هفتاد و دو عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی از دانشکده‌های مهندسی، علوم اداری و اقتصاد، ادبیات، علوم تربیتی، علوم و علوم ریاضی در قالب پروژه‌های اینترنشیپ با شرکت برق منطقه‌ای خراسان ارتباط و همکاری نموده‌اند. سیصد و پنجاه و چهار دانشجو موفق به انجام کارورزی شده و پژوهش صنعتی و کار تیمی را تجربه نموده‌اند. یک صد و شصت و دو کارشناس و مدیر صنعت برق با همکاری در پروژه‌های اینترنشیپ فرصت ارتباط تنگاتنگ و حضور در تیم‌های پژوهشی دانشگاهی را داشته‌اند. افزایش ارتباط و اعتماد مسئولین صنعت برق و دانشگاه در همکاری‌های پژوهشی، افزایش علاقمندی در واحدهای صنعت برق به تعریف پروژه‌های تحقیقاتی، سفارش پژوهش و همکاری با اساتید و دانشجویان و همچنین فراهم شدن زمینه‌های گسترش فعالیت‌های مشترک در پروژه‌های بزرگ مطالعاتی و پژوهشی را نیز می‌توان از دستاوردهای طرح اینترنشیپ عنوان نمود.

کلمات کلیدی

, اینترنشیپ, کارورزی, ارتباط صنعت و دانشگاه, مدیریت پروژه‌های کوچک, توسعه منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021459,
author = {ضابط, احد and امیررضا تجدد},
title = {دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان},
journal = {صنعت و دانشگاه},
year = {2010},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {****-0006},
pages = {41--46},
numpages = {5},
keywords = {اینترنشیپ، کارورزی، ارتباط صنعت و دانشگاه، مدیریت پروژه‌های کوچک، توسعه منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان
%A ضابط, احد
%A امیررضا تجدد
%J صنعت و دانشگاه
%@ ****-0006
%D 2010

[Download]