نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011 , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ) )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سعید عنبرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، شبیه سازی ارتعاشات ناشی از باد و باران وعوامل محیطی روی خطوط انتقال نیرو و فرمول بندی آنها در سیستم های یک و دو درجه آزادی می باشد. بدین منظور برای یک کابل خمیده که در معرض سیالی مثل باد قرار دارد، به کمک مقادیر ویژه یک عبارت صریح برای مینیمم کردن نسبت میرایی موردنیاز به منظور جلوگیری از گالوپینگ برای یک سیستم یک درجه آزادی پیدا می کنیم. سپس ترکیب ارتعاشات دردو صفحه عمود برهم را که سبب می شود مسیر حرکت کابل به شکل بیضی شود را در یک سیستم دو درجه آزادی مورد بررسی قرار می دهیم. دراین مورد تحلیل را با تغییر عواملی چون زاویه حمله، زاویه کابل- باد و...در نظر می گیریم. طوری که بتوان تحلیل را برای هرشرایطی بکاربست. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده درنرم افزار مطلب را با نتایج گزارش شده تاکنون مقایسه کرده که تطابق خوبی را با آنها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, گالوپینگ, ارتعاشات ناشی از باد, خطوط انتقال نیرو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021938,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and سعید عنبرستانی},
title = {بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ)},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {گالوپینگ، ارتعاشات ناشی از باد، خطوط انتقال نیرو، میرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ)
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A سعید عنبرستانی
%J نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011
%D 2011

[Download]