سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM )

نویسندگان: فاطمه گلخو , محمدتقی حامدموسویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل توازن جمعیت چارچوب ریاضی مناسبی برای مدلسازی توزیع اندازه ذرات در فرایند کریستالیزاسیون می باشد که به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدل، تنها متغیر مستقل زمان است و بقیه متغیرها از جمله اندازه ذرات متغیر وابسته محسوب می شوند. در این مقاله از نرم افزار فلوئنت برای مدل سازی تشکیل گوگرد جامد در سیکلون از طریق حل مدل توازن جمعیت به روش مربع سازی مستقیم استفاده شده است. بخار گوگرد به همراه گاز نیتروژن دردمای 700 درجه کلوین به سرعت سرد شده و گوگرد جامد تشکیل می شود. نتایج به دست آمده از این مدل بیانگر تولید پودر نانو گوگرد است و هماهنگی خوبی برا ی گوگرد و کوارتز نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, مدل موازنه جمعیت, کریستالیزاسیون, سولفور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022070,
author = {گلخو, فاطمه and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل موازنه جمعیت، کریستالیزاسیون، سولفور، سیکلون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM
%A گلخو, فاطمه
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]