مهندسی مکانیک, دوره (20), شماره (76), سال (2011-5) , صفحات (16-22)

عنوان : ( آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , پوریا اولیازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرواز هواپیما همیشه همراه با سر و صدا است. عوامل زیادی سبب ایجاد نویز در هواپیما می شوند که دو عامل اصلی آن، موتورهای هواپیما و عبور جریان هوا از روی بدنه و بال ها می باشد. اگر فردی در یکی از موقعیت های زیر قرار داشته باشد، نویز حاصل از هواپیما وی را آزار خواهد داد: 1) زندگی کردن در نزدیکی فرودگاه یا 2) زندگی کردن در مسیر حرکت هواپیما. بنابراین، افراد بسیاری در معرض آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیما قرار دارند؛ در نتیجه، اندازه گیری نویز هواپیما در مناطق مسکونی و بررسی اثرات آن بر روی انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، اثر منفی آلودگی صوتی ناشی از حرکت هواپیما بر روی سلامتی انسان، تحصیل دانش آموزان، زندگی حیوانات اهلی و وحشی و همچنین قیمت ساختمان مورد مطالعه قرار می گیرد. تا پس از آشنایی با اثرات نویز هواپیما و درک ضرورت کاهش آن، منابع تولید کننده نویز را در هواپیما شناخته و به دنبال راهی برای از بین بردن و یا کم کردن آن باشیم.

کلمات کلیدی

, آلودگی صوتی, نویز هواپیما, سلامتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022186,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اولیازاده, پوریا},
title = {آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2011},
volume = {20},
number = {76},
month = {May},
issn = {1605-9719},
pages = {16--22},
numpages = {6},
keywords = {آلودگی صوتی، نویز هواپیما، سلامتی انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اولیازاده, پوریا
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2011

[Download]