همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

Title : ( بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی )

زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در زبان انگلیسی و بسیاری دیگر از زبانهای دنیا هزاران فعل تحت عنوان \"افعال گروهی\"(phrasal verbs) وجود دارد. یعنی افعالی که از یک فعل به علاوه یک یا دو حرف اضافه ساخته می شوند و معمولاً آن حرف اضافه معنای فعل اصلی را تغییر داده یا چیزی به آن می افزاید. در بسیاری از موارد یک فعل واحد با چندین حرف اضافه به کار می رود و معانی کاملاً متفاوتی به خود می گیرد. در این پژوهش به بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه همراه فعل در شاهنامه فردوسی پرداخته شده و سعی شده است فهرست جامعی از این افعال در این اثز بزرگ ملی که نماینده تمام عیار زبان فارسی است ارائه شود. همچنین در بررسی این افعال از لحاظ تأثیر معنایی مشاهده شد که در اکثر موارد افعال با حروف اضافه مختلف معانی متفاوتی به خود می گیرند در حالی که در مواردی کاربرد یا عدم کاربرد حرف اضافه تأثیری در معنی فعل ندارد.

کلمات کلیدی

, شاهناه, حرف ضافه, افعال گروهی, معنای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022711,
author = {زهرا حامدی شیروان and شریفی, شهلا},
title = {بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی},
booktitle = {همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهناه، حرف ضافه، افعال گروهی، معنای فعل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی
%A زهرا حامدی شیروان
%A شریفی, شهلا
%J همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر