دانشنامه جهان اسلام, دوره (15), شماره (15), سال (2011-7) , صفحات (729-734)

عنوان : ( خطیب بغدادی )

نویسندگان: محمد محمود پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مورخ- محدثان اهل سنت

کلمات کلیدی

, مورخ, محدثان اهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023012,
author = {محمود پور , محمد},
title = {خطیب بغدادی},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2011},
volume = {15},
number = {15},
month = {July},
issn = {0000-0003},
pages = {729--734},
numpages = {5},
keywords = {مورخ- محدثان اهل سنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خطیب بغدادی
%A محمود پور , محمد
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2011

[Download]