مهندسی شیمی ایران, دوره (62), شماره (62), سال (2012-9) , صفحات (34-45)

عنوان : ( بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد رادیو اکتیو )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , کمال محمدی فرد ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زمان کشف مواد پرتوزا در سال 1896 توسط هنری بی کوریل، دانشمندان به شدت علاقمند به مطالعه خواص مختلف مواد پرتوزا از جمله خواص حرارتی و ترموفیزیکی این مواد شدند. پروژه مانهتن و مواد پرتوزا مصنوعی که بعدها به‌وجود آمد، منجر به گسترش فعالیت ها در راستای بدست آوردن داده های ترمو فیزیکی مواد پرتوزا شد. فعالیت های زیادی شبیه به پروژه مانهتن در کتابهای کتز، رابینوویچ و کویل نیز یافت می شود. اطلاعات پیرامون خواص این مواد باکمک راکتورهای هسته ای گسترش پیدا کرده است. به دلیل شرایط خاص مواد پرتوزا، مطالعات گرماسنجی در مورد این مواد دارای حساسیت های بالایی می باشد و مشکلات این گونه اندازه گیری ها در مورد این مواد نیز در مقایسه با مواد طبیعی دیگر گسترده تر می باشد. گرماسنجی مواد پرتوزا دارای دو مشکل اساسی می باشد: اولی اثرات تخریب حرارتی است و دیگری مصونیت آزمایشگر در مقابل تشعشعات پرتوزا است که در این مقاله این دو مشکل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, گرماسنجی, مواد پرتوزا, حفاظت از تشعشع – گرماسنج, حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023229,
author = {زینالی هریس, سعید and محمدی فرد, کمال},
title = {بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد رادیو اکتیو},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
volume = {62},
number = {62},
month = {September},
issn = {1735-5400},
pages = {34--45},
numpages = {11},
keywords = {گرماسنجی- مواد پرتوزا- حفاظت از تشعشع – گرماسنج- حرارت تخریب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد رادیو اکتیو
%A زینالی هریس, سعید
%A محمدی فرد, کمال
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2012

[Download]