کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (4), سال (2011-4) , صفحات (295-324)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مهری پریرخ , سمیه السادات اخشیک , اکرم فتحیان دستگردی , محمدرامین نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی راهبردی، در دنیای پر از تغییری که سازمان ها را احاطه نموده، راه حلی مناسب برای همسویی فعالیتها با اهداف و رسالت های سازمان و پرهیز از خطاهایی است که بقای سازمان را به خطر می اندازند. کتابخانه های دانشگاهی نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی پیشبرنده و تأمین کننده اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه موظفند تا در عین همسویی با تغییرات محیطی، پاسخی مناسب به نیازهای کاربرانشان ارائه دهند و در چارچوب رسالت دانشگاه فعالیت نمایند. بر همین اساس برای همخوانی فعالیتهای کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد را با تغییرات محیطی و چشم انداز و رسالت دانشگاه همخوان کرد، طراحی برنامه راهبردی برای توسعه خدمات در این کتابخانه ها بعنوان هدف این مطالعه مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از مدل برایسون و بر پایه تحلیل SWOT، به طراحی برنامه راهبردی برای توسعه خدمات پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق سیاهه وارسی، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شد. پاسخ دهندگان به پرسشنامه 26 کتابدار مسئول و متخصص و مصاحبه شوندگان، 4 تن از مسئولان دانشگاه بودند. هشت فعالیت زمینه ساز برای توسعه خدمات زیر بنای لازم برای گردآوری اطلاعات را فراهم کرد. بر پایه تحلیل اطلاعات بدست آمده، توانمندی ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها شناسایی شد. سپس چشم انداز، رسالت، ارزشها، هدفهای راهبردی و برنامه راهبردی پیشنهادی و اقدامهای مرتبط به تفکیک 8 فعالیت ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, برنامه راهبردی, کتابخانه دانشگاهی, دانشگاه فردوسی مشهد, خدمات کتابخانه های دانشگاهی, تحول در خدمات, توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023413,
author = {پریرخ, مهری and اخشیک, سمیه السادات and فتحیان دستگردی, اکرم and نادری, محمدرامین},
title = {پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {4},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {295--324},
numpages = {29},
keywords = {برنامه راهبردی، کتابخانه دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، خدمات کتابخانه های دانشگاهی، تحول در خدمات، توسعه خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد
%A پریرخ, مهری
%A اخشیک, سمیه السادات
%A فتحیان دستگردی, اکرم
%A نادری, محمدرامین
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]