اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی , 2011-05-19

عنوان : ( مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی )

نویسندگان: بهاره مهرجو , سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله های با سطح مقطع غیردایره ای به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. اما در شرایطی که از لوله های مدور استفاده نمی شود عملکرد انتقال حرارتی کاهش پیدا می کند. اگرچه، می توان انتقال حرارت را با استفاده از نانوسیال به عنوان سیال انتقال حرارتی در این لوله ها بهبود بخشید. در این تحقیق، انتقال حرارت جابه- جایی نانوسیال آب/Al2O3 داخل لوله مسی با سطح مقطع مربعی در جریان درهم تحت شرایط شار حرارتی ثابت به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. عدد ناسلت نانوسیال در غلظتهای متفاوتی از نانوذرات ودر عدد پکلت های متفاوت مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب انتقال حرارت با افزایش غلظت نانوذرات و عدد پکلت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, افزایش انتقال حرارت, جریان درهم, لوله با سطح مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023580,
author = {مهرجو, بهاره and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {نانوسیال، افزایش انتقال حرارت، جریان درهم، لوله با سطح مقطع مربعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی
%A مهرجو, بهاره
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی
%D 2011

[Download]