سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی , 2011-10-18

عنوان : ( تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون )

نویسندگان: فاطمه محمدپور , سعید زینالی هریس , سیدمصطفی نوعی باغبان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر میدان الکتریکی و نانوسیال آب/اکسید مس روی انتقال حرارت لوله حرارتی به صورت تجربی بررسی شد. سیستم یک ترموسیفون با طول 40 سانتی متر بوده که از سه بخش تبخیرکننده، آدیاباتیک و چگالنده تشکیل شده است. 40 درصد حجمی بخش تبخیرکننده آن، یک بار از سیال آب و در مراحل بعد از نانوسیال آب/اکسید مس با غلظت های مختلف پر شده و میدان الکتریکی در شدت های متفاوت روی سیستم اعمال گردیده است. در این بررسی آب شهری به عنوان چاه حرارتی در بخش چگالنده با دبی 200 میلی متر بر دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. در هر مرحله بعد از پایدار شدن سیستم، دمای آب ورودی و خروجی در چگالنده به وسیله دماسنج اندازه گیری شد. در مراحل مختلف، اعمال شدت میدان الکتریکی مختلف و استفاده از غلظت های متفاوت نانوسیال، بازده حرارتی سیستم محاسبه شده و نمودار آنها برحسب شدت میدان اعمالی رسم گردید. با توجه به فرضیات و روابط موجود، نتایج تجربی بیانگر آن است که استفاده از نانوسیال و میدان الکتریکی، تاثیر بسزایی در بازده حرارتی ترموسیفون دارد. نتیج نشان داد که توان ورودی نیز روی افزایش بازده حرارتی مؤثر است. ماکزیمم افزایش بازده حرارتی در حدود 20 درصد بدست می آمد.

کلمات کلیدی

, انتقال حرارت, ترموسیفون, میدان الکتریکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024310,
author = {محمدپور, فاطمه and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون},
booktitle = {سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر, ايران},
keywords = {انتقال حرارت، ترموسیفون، میدان الکتریکی، نانوسیال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون
%A محمدپور, فاطمه
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی
%D 2011

[Download]