پژوهش در علوم ورزشی, دوره (4), شماره (26), سال (2010-5) , صفحات (87-104)

عنوان : ( مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران )

نویسندگان: رضا شجیع , مهدی سهرابی , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله مقایسۀ هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران بود. به همین منظور تعداد 69 نفر از بازیکنان تیم ملی هندبال ایران مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 15 نفر نوجوان، 20 نفر جوان و 34 نفر بزرگسال بودند. نتایج نشان داد که اکثر ورزشکاران تیم ملی هندبال از یک هویت ورزشی قوی و منحصر به فردی برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, هویت ورزشی, ورزشکار نخبه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024528,
author = {شجیع, رضا and سهرابی, مهدی and فولادیان, جواد},
title = {مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {26},
month = {May},
issn = {1735-7314},
pages = {87--104},
numpages = {17},
keywords = {هویت ورزشی، ورزشکار نخبه و هندبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران
%A شجیع, رضا
%A سهرابی, مهدی
%A فولادیان, جواد
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2010

[Download]