نخستین همایش ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی در سراسر دنیا در شرایط غیرمرجع برپا شده‌اند. استفاده از چنین ایستگاه‌هایی برای تخمین تبخیر-تعرق مرجع (به دلیل استفاده از داده‌های نادرست دمای حداکثر و حداقل) می‌تواند سبب ایجاد خطاهای جدی در طراحی سیستم‌های آبیاری شود. برای برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های آبیاری، داده‌های ایستگاه‌های غیرمرجع باید به گونه‌ای اصلاح شوند که نمایانگر شرایط ایستگاه مرجع باشند. در این مطالعه، مقادیر تبخیر-تعرق مرجع (ETo ) در 4 ایستگاه سینوپتیک استان خراسان شمالی با 5 روش مختلف پیش و پس از اصلاح داده‌های دمای حداکثر و حداقل با 3 روش متفاوت، محاسبه شد و با روش استاندارد فائو-پنمن-مانتیث مقایسه گردید. به طور کلی، روش فائو-پنمن-مانتیث، هارگریوز-سامانی و روش تخمینی فائو 56 بیشترین تاثیر را از اصلاح داده‌های دمای حداکثر و حداقل متحمل می‌شوند و کمترین میزان تاثیر متوجه مقادیر ETo محاسبه شده با روش تورک است. به جز چند مورد، در تمامی ایستگاه‌های مورد بررسی و با هر سه روش اصلاح داده، پس از اصلاح داده‌های هواشناسی، مقادیر تبخیر-تعرق مرجع کاهش می‌یابند. مقادیر همبستگی میان روش استاندارد و سایر روش‌های مورد استفاده برای محاسبه ETo، پس از اصلاح داده، تنها در ایستگاه بجنورد دستخوش تغییر شد و در سایر ایستگاه‌ها تغییری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, اصلاح داده‌های هواشناسی, ایستگاه غیرمرجع, فائو-پنمن-مانتیث,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025116,
author = {توکلی, احسان and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and انصاری, حسین},
title = {بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی},
booktitle = {نخستین همایش ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اصلاح داده‌های هواشناسی، ایستگاه غیرمرجع، فائو-پنمن-مانتیث، هارگریوز-سامانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی
%A توکلی, احسان
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A انصاری, حسین
%J نخستین همایش ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]