مشکوه, دوره (30), شماره (111), سال (2011-9) , صفحات (19-35)

عنوان : ( حجیت احادیث اهل بیت (ع) )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه اهل بیت پیامبر و امامان معصوم به ویژه بعد علمی و حجیت کلام آنان از موضوعاتی است که مورد توجه بزرگان اسلام بوده است. این مقاله با استناد به دو منبع مهم قران و حدیث آیه تطهیر و حدیث ثقلین با نگاهی تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع اصلی در مقام اثبات این فرضیه برآمده که : کلام و سخن اهل بیت همچون سخن پیامبر نسبت به مسلمانان حجت و تکلیف آور است نویسنده در استدلال به آیه تطهیر این را یک امر تکوینی می داند که قطعا تخلف از مراد از اراده خداوند محال است و در مورد استناد به حدیث ثقلین جداناپذیری قران و عترت را نتیجه محتوای این حدیث می داند.

کلمات کلیدی

, حجیت , احادیث , اهل بیت (ع) , آیه تطهیر , حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026585,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {حجیت احادیث اهل بیت (ع)},
journal = {مشکوه},
year = {2011},
volume = {30},
number = {111},
month = {September},
issn = {1683-8033},
pages = {19--35},
numpages = {16},
keywords = {حجیت - احادیث - اهل بیت (ع) - آیه تطهیر - حدیث ثقلین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حجیت احادیث اهل بیت (ع)
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2011

[Download]