کنفرانس مهندسی عمران , 2011-03-02

Title : ( بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها )

محمد شکوهیان , فرزاد پیاده ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده توجه به کیفیت آب در تصفیه خانه ها به عنوان مهمترین سیستم تولید و توزیع آب آشامیدنی، یک ضرورت بسیار مهم به حساب میآید. به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص شهر مشهد، آب شرب این شهر توسط منابع زیرزمینی عمیق و یا آب پشت سدها تأمین میشود، و به همین دلیل در برخی تصفیه خانه ها مشکلات رنگ و بو مشاهده شده است.کاهش اینگونه مسائل از ضروریات محسوب میشود و لهذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی علل رنگ و بوهای مشاهده شده در تصفیه خانه شماره 1 شهر مشهد و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی جهت کاهش آنها انجام شده است

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سد کارده و تصفیه خانه شماره 1, پارامترهای فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی, آب آشامیدنی, عوامل ایجاد طعم و بو و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026627,
author = {شکوهیان, محمد and پیاده, فرزاد},
title = {بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها},
booktitle = {کنفرانس مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {نجف آباد-اصفهان, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سد کارده و تصفیه خانه شماره 1- پارامترهای فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی- آب آشامیدنی- عوامل ایجاد طعم و بو و رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها
%A شکوهیان, محمد
%A پیاده, فرزاد
%J کنفرانس مهندسی عمران
%D 2011

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر