سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران , 2012-02-22

عنوان : ( کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , آسیه حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنر درمانی برای کودکان همانند دریچه ای است که درمانگر بزرگسال را به دنیای کودکان وارد می سازد. مداخلات درمانی و روان شناختی برای کودکان نیازمند ابزارها و تکنیک های ویژه ای است که با ظرفیت ها و علائق کودکان هم خوانی داشته باشد و استفاده عروسک های دستی در بازی در مانی کودکان دارای مشکلات رفتاری هیجانی، را می توان یکی از نمونه های روبه رشد هنردرمانی برای کودکان دانست. مزایا و ظرفیت های کم نظیر عروسک های دستی فرصت های مختلفی را برای ایفای نقش، تعامل و برقراری ارتباط و تخلی هیجانی فراهم می آورد. هدف پژوهش حاضر ارائه گزارش کاربرد بازی درمانی عروسکی برای کودکان خردسال مقیم شبه خانواده ویژه نگهداری کودکان آسیب دیده از مشکلات بی سرپرست و بدسرپرستی است.

کلمات کلیدی

, هنردرمانی, بازی درمانی عروسکی, کودکان بی سرپرست و بدسرپرست, اختلالات رفتاری-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027574,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and آسیه حیدری},
title = {کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده},
booktitle = {سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هنردرمانی، بازی درمانی عروسکی، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، اختلالات رفتاری- هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A آسیه حیدری
%J سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران
%D 2012

[Download]