پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (7-21)

عنوان : ( نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , محمود سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه اجتماعی، محیط استفاده اطلاعات، نظریه ساخت یابی، رفتار اطلاع یابی

کلمات کلیدی

, نظریه اجتماعی, محیط استفاده اطلاعات, نظریه ساخت یابی, رفتار اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027696,
author = {داورپناه, محمدرضا and سالاری, محمود},
title = {نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6344},
pages = {7--21},
numpages = {14},
keywords = {نظریه اجتماعی، محیط استفاده اطلاعات، نظریه ساخت یابی، رفتار اطلاع یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی
%A داورپناه, محمدرضا
%A سالاری, محمود
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]