اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , 2012-02-22

عنوان : ( بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , فرشاد تجاری , هادی جباری نوقابی , مصطفی طیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بسیاری از مردم کیفیت ورزش ارتباط تنگاتنگی با محیطی که در آن تمرین می کنند دارد

کلمات کلیدی

, زیست محیطی, فعالیت ورزشی, فضاهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027829,
author = {طالب پور, مهدی and فرشاد تجاری and جباری نوقابی, هادی and مصطفی طیبی},
title = {بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {زیست محیطی- فعالیت ورزشی-فضاهای ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی
%A طالب پور, مهدی
%A فرشاد تجاری
%A جباری نوقابی, هادی
%A مصطفی طیبی
%J اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی
%D 2012

[Download]