اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , 2012-02-21

عنوان : ( بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ )

نویسندگان: رضا خسروی , مهدی طالب پور , سیده عذرا میرکاظمی , سید مصطفی طیبی ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ می باشد

کلمات کلیدی

, اماکن ورزشی, آگاهی و علاقه بهداشتی و میزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027830,
author = {خسروی, رضا and طالب پور, مهدی and سیده عذرا میرکاظمی and سید مصطفی طیبی ثانی},
title = {بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {اماکن ورزشی- آگاهی و علاقه بهداشتی و میزان مشارکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ
%A خسروی, رضا
%A طالب پور, مهدی
%A سیده عذرا میرکاظمی
%A سید مصطفی طیبی ثانی
%J اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی
%D 2012

[Download]