اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم )

نویسندگان: نفیسه بینش , ناصر ثقه الاسلامی , جواد سرگلزائی , وحید محمودی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تکنولوژی غشاء به عنوان یکی از مدرنترین روش های جداسازی مورد توجه گسترده قرار گرفته است.تکنولوژی جداسازی غشاء همانند نانوتکنولوژیو ابر رساناها، به عنوان یکی از 6 تکنولوژی برتر صنعتی در قرن 21 شناخته می شود. این فناوری قابلیت کاربری در حدود 70 درصد از فرایندهای شیمیایی داشته و در کارهای زیست محیطی، توسعه پایدار و ... نیز روز بروز بر اهمیت آنها افزوده می شود. در سال‌های اخیر غشاءها و تکنیک‌های جداسازی غشایی کاربردهای فراوانی پیدا کرده‌اند، بعنوان مثال غشاءها برای تولید آب آشامیدنی از آب دریا با استفاده از پدیده اسمزمعکوس، پاکسازی و بازیافت مواد با ارزش از سیال خروجیاز کارخانجات صنعتی به وسیله الکترودیالیز و نانوفیلتراسیون، تصفیه پساب‌های صنعتی با استفاده از فرآیندهای فیلتراسیون (میکرو، اولترا و نانوفیلتراسیون) و فرآیند بیوراکتورهای غشایی، تفکیک محلول‌های ماکرومولکول در صنایع دارویی و غذایی به وسیله اولترافیلتراسیون، حذف اوره و دیگر مواد سمی از سیستم خون با کمک دیالیز، جداسازی گاز‌ها به منظور تولید هیدروژن و نیتزوژن، شیرین‌سازی گاز طبیعی، بازیافت گازهای ارزشمند در فرایندهای پتروشیمی و... مورد استفاده قرار می‌گیرند. دانش جامع دینامیک سیالات و مکانسیم های انتقال جرم در فرآیندهای جداسازی غشایی برای طراحی و بهینه سازی دستگاه مناسب تعیین کننده اند. به این منظور روش های دینامیک سیالات محاسباتی خیلی مفیدند، زیرا کاربردهایشان می تواند به پیش بینی عملیات جداسازی غشایی در هر موقعیت و در هر مقیاسی از مدول منجر شود.

کلمات کلیدی

, فرآیند فتوکاتالیستی, نانو دی اکسید تیتانیوم, اشعه ماوراء بنفش, رنگ قرمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028144,
author = {بینش, نفیسه and ثقه الاسلامی, ناصر and سرگلزائی, جواد and محمودی, وحید},
title = {بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فرآیند فتوکاتالیستی، نانو دی اکسید تیتانیوم، اشعه ماوراء بنفش، رنگ قرمز فنل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم
%A بینش, نفیسه
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A سرگلزائی, جواد
%A محمودی, وحید
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
%D 2012

[Download]