اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی , 2012-02-29

عنوان : ( حذف نفتالین محلول در آب به کمک فرایند فتوکاتالیستی در یک راکتور ناپیوسته دوغابی )

نویسندگان: وحید محمودی , جواد سرگلزائی , نفیسه بینش ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفتالین در پساب بسیاری از صنایع مانند واحدهای پتروشیمی و معادن ذغال سنگ به مقدار قابل توجهی وجود دارد و آب های سطحی و زیرزمینی را آلوده می کند. پالایش این نوع پساب به کمک روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی معایبی مانند هزینه بالا، اتلاف انرژی و تولید آلوده کننده های ثانویه پس از فرآیند تصفیه در پی دارد. در این تحقیق فرآیند فتوکاتالیستی به عنوان زیر مجموعه ای از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف نفتالین از پساب، به کار رفت. در بررسی سینتیک حاکم بر تجزیه فتوکاتالیستی نفتالین، معادله لانگمویر- هینشلوود به خوبی تطبیق خود را با داده های آزمایشگاهی نشان داد. هم چنین تاثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل شدت هم زدن محلول (ω صفر تا 200 دور بر دقیقه) و شدت اشعه فرابنفش (Iصفر تا 24 وات) بر روی تجزیه فتوکاتالیستی نفتالین بررسی شد. نتایج نشان دادند که افزایش سرعت هم زدن محلول باعث افزایش ضریب انتقال جرم و درنتیجه افزایش سرعت اولیهفرآیندمی شود. هم چنین با افزایش شدت اشعه فرابنفش (UV)، تعداد نقاط فعال برروی سطح کاتالیست بیشتر شده وبازده فرآیند تاحدود 65 درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, فتوکاتالیستی, اشعه فرابنفش, راکتور ناپیوسته دوغابی, نانو ذرات دی اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028389,
author = {محمودی, وحید and سرگلزائی, جواد and بینش, نفیسه},
title = {حذف نفتالین محلول در آب به کمک فرایند فتوکاتالیستی در یک راکتور ناپیوسته دوغابی},
booktitle = {اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فتوکاتالیستی، اشعه فرابنفش، راکتور ناپیوسته دوغابی، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حذف نفتالین محلول در آب به کمک فرایند فتوکاتالیستی در یک راکتور ناپیوسته دوغابی
%A محمودی, وحید
%A سرگلزائی, جواد
%A بینش, نفیسه
%J اولین همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی
%D 2012

[Download]