اولین همایش ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران , 2011-10-12

عنوان : ( ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محسن اسمعیلی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تجربیه ایجاد نهضت داوطلبین در ورزش استان خراسان شمالی به منظور بهره گیری از توان و نیروی آنها در راستای اهداف توسعه ورزش استان می باشد

کلمات کلیدی

نهضت داوطلبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028567,
author = {اسمعیلی, محسن and طالب پور, مهدی},
title = {ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی},
booktitle = {اولین همایش ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران},
year = {2011},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {نهضت داوطلبین ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی
%A اسمعیلی, محسن
%A طالب پور, مهدی
%J اولین همایش ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران
%D 2011

[Download]