سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2012-05-02

عنوان : ( افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید )

نویسندگان: مرضیه مفردی , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , حسین شکرانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تماس دهنده های غشایی مورد استفاده برای حذف CO2 در حالت جریان موازی با مشکلاتی نظیر کانال سازی و افت فشار بالاتر در سمت پوسته و ضرایب انتقال جرم نسبتا پایین مواجه می باشد. این معایب تا حدود زیادی با تغییر چیدمان فیبرها از حالت موازی به متقاطع قابل رفع است. در مطالعه حاضر برای اولین بار عملکرد مدول غشایی الیاف توخالی جریان متقاطع برای جذب CO2 با استفاده از MEA بررسی شده است. برای تعیین غلظت فازهای مایع و گاز در دو بعد، یک مدل انتقال جرم توسعه داده شده است. با توجه به اینکه هیچ داده تجربی برای این فرآیند موجود نیست، روند تغییرات غلظت CO2 برای جذب با K2CO3 با استفاده از مدل پیشنهادی با داده‌های تجربی موجود مقایسه شده است، که سازگاری قابل قبولی را نشان می‌دهد. همچنین مطابق نتایج مدلسازی در شرایط عملیاتی یکسان، راندمان جذب CO2 توسط MEA ، 15% بیشتر از جذب CO2 با K2CO3 می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تماس دهنده غشایی, جریان متقاطع, دی اکسید کرین, مونواتانول آمین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028708,
author = {مفردی, مرضیه and نوعی باغبان, سیدحسین and بنی ادم, مجید and مجید مهدویان and شکرانی, حسین},
title = {افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید},
booktitle = {سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تماس دهنده غشایی، جریان متقاطع، دی اکسید کرین، مونواتانول آمین، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید
%A مفردی, مرضیه
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A بنی ادم, مجید
%A مجید مهدویان
%A شکرانی, حسین
%J سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
%D 2012

[Download]