کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

Title : ( بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان )

Authors: fatemeh sokhanvar , Hamid Ejtehadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

فلور، IUCN، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، منطقه حفاظت شده ی هلالی

Keywords

, فلور, IUCN, شکل زیستی, پراکنش جغرافیایی, منطقه حفاظت شده ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028841,
author = {Sokhanvar, Fatemeh and Ejtehadi, Hamid},
title = {بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {فلور، IUCN، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، منطقه حفاظت شده ی هلالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان
%A Sokhanvar, Fatemeh
%A Ejtehadi, Hamid
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]