دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو، 23 تا 25 شهریور 1390 , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی فرآیند نفوذ آب در نانوحفرات کریستال پروتئینی لیزوزیم )

نویسندگان: نفیسه فرهادیان , مجتبی شریعتی نیاسر , کوروش مالک , علی مقاری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی ، فرآیند نفوذ آب درون کریستال پروتئینی لیزوزیم در مقیاس اتمی محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی اتمی مولکول های آب در یک شبکه بلند پروتئینی متشکل از پنج واحد سلولی کریستال پروتئینی لیزوزیم وجود یک حفره اصلی در اندازه نانو و نیز دو نوع متفاوت از فرآیند نفوذ را در دو ناحیه نزدیک به سطح پروتئین و نواحی توده ای در داخل حفرات کریستال پروتئینی پیش بینی می کند که با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی همخوانی قابل قبولی دارد.

کلمات کلیدی

, کریستال پروتئینی لیزوزیم , نانوحفره , نفوذ , شبیه سازی دینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028993,
author = {فرهادیان, نفیسه and مجتبی شریعتی نیاسر and کوروش مالک and علی مقاری},
title = {بررسی فرآیند نفوذ آب در نانوحفرات کریستال پروتئینی لیزوزیم},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو، 23 تا 25 شهریور 1390},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کریستال پروتئینی لیزوزیم ، نانوحفره ، نفوذ ، شبیه سازی دینامیک مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرآیند نفوذ آب در نانوحفرات کریستال پروتئینی لیزوزیم
%A فرهادیان, نفیسه
%A مجتبی شریعتی نیاسر
%A کوروش مالک
%A علی مقاری
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو، 23 تا 25 شهریور 1390
%D 2011

[Download]