اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی , 2011-09-07

عنوان : ( تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , طاهره جهانتاب , آزیتا سروری نوبهار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان

کلمات کلیدی

تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029005,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and جهانتاب, طاهره and سروری نوبهار, آزیتا},
title = {تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان},
booktitle = {اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A جهانتاب, طاهره
%A سروری نوبهار, آزیتا
%J اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی
%D 2011

[Download]