بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران )

نویسندگان: سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , فاطمه منفردی , حسنیه پناهی لائین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سالهای 1388 تا 1390 فون کنه های دامی مرتبط دام های اهلی خراسان رضوی جمع آوری و شناسایی شد. در این بررسی 12 گونه از دو خانواده شناسایی شد که یک گونه برای استان جدید می باشد.

کلمات کلیدی

فون کنه های خونخوار دامی ارگازیده ایگزودیده خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029441,
author = {پاک طینت سئیج, سعید and صادقی نامقی, حسین and منفردی, فاطمه and حسنیه پناهی لائین},
title = {فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فون کنه های خونخوار دامی ارگازیده ایگزودیده خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران
%A پاک طینت سئیج, سعید
%A صادقی نامقی, حسین
%A منفردی, فاطمه
%A حسنیه پناهی لائین
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]