دنیای نانو, دوره (7), شماره (22), سال (2011-5) , صفحات (54-57)

عنوان : ( کاربرد نانولوله های کربنی در تصفیه بیولوژیکی آب )

نویسندگان: مهناز کلنگی خواه سربیشه , مرتضی مغربی , محبوبه نادری نسب , نفیسه فرهادیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر نانولوله های کربنی به عنوان نسل جدیدی از نانوساختارها معرفی شده اند. این ساختارهای جدید به دلیل دارابودن مقاومت بالای مکانیکی ، گرمایی ، خدایت الکتریکی و ظرفیت جذب بالا از دیگر مواد نانوساختار متمایز شده اند. یکی از کاربردهای جدید و در حال توسعه این ساختارهای کربنی استفاده از آنها به عنوان فیلتر های تصفیه بیولوژیکی آب می باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است با مرئوری دقیق دلایل اصلی استفاده از این نانولوله های کربنی در ساختار فیلترهای آبی مورد بررسی قرار گرفته و مزایای عمده استفاده از آنهادر مقایسه با روشهای سنتی ارزیابی شود.

کلمات کلیدی

, نانولوله های کربنی , فیلتر , تصفیه بیولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029592,
author = {کلنگی خواه سربیشه, مهناز and مغربی, مرتضی and محبوبه نادری نسب and فرهادیان, نفیسه},
title = {کاربرد نانولوله های کربنی در تصفیه بیولوژیکی آب},
journal = {دنیای نانو},
year = {2011},
volume = {7},
number = {22},
month = {May},
issn = {1616-5900},
pages = {54--57},
numpages = {3},
keywords = {نانولوله های کربنی ، فیلتر ، تصفیه بیولوژیکی ،میکروبیولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نانولوله های کربنی در تصفیه بیولوژیکی آب
%A کلنگی خواه سربیشه, مهناز
%A مغربی, مرتضی
%A محبوبه نادری نسب
%A فرهادیان, نفیسه
%J دنیای نانو
%@ 1616-5900
%D 2011

[Download]