دنیای نانو, دوره (7), شماره (22), سال (2011-5) , صفحات (38-43)

عنوان : ( روشهای نوین تعیین مشخصات نانولوله های کربنی )

نویسندگان: مریم عبدلی راد , مرتضی مغربی , نفیسه فرهادیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای تعیین ویژگیهای نانولوله های کربنی به دلیل محدود بودن آنها نیازمند بررسی و توسعه می باشد. لذا فعالیتهای زیادی برای تعیین مشخصات نانولوله های کربنی در حال انجام است. این مقاله به مروری بر فعالیتهای اخیر انجام شده در زمینه تعیین ویژگیهای نانولوله کربنی از نقطه نظر هندسه و ساختار ، گروههای عاملی و ساختارهای محبوس آن می پردازد و با یک نگاه فرارشته ای و شفاف و پرهیز از کلمات تخصصی ، آنالیزهای مختلف را از حیث ویژگی مورد بررسی قرار می دهد و به محققین نانولوله های کربنی در جهت افزایش تنوع ابزارهای مطالعاتی کمک می کند.

کلمات کلیدی

, نانولوله کربنی , ساختار , گروههای عاملی , ساختارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029593,
author = {عبدلی راد, مریم and مغربی, مرتضی and فرهادیان, نفیسه},
title = {روشهای نوین تعیین مشخصات نانولوله های کربنی},
journal = {دنیای نانو},
year = {2011},
volume = {7},
number = {22},
month = {May},
issn = {1616-5900},
pages = {38--43},
numpages = {5},
keywords = {نانولوله کربنی ، ساختار ، گروههای عاملی ، ساختارهای محبوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای نوین تعیین مشخصات نانولوله های کربنی
%A عبدلی راد, مریم
%A مغربی, مرتضی
%A فرهادیان, نفیسه
%J دنیای نانو
%@ 1616-5900
%D 2011

[Download]