چهارمین هماشی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امیرمسعود نبی اف , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی شرق تیمنک در 30 کیلومتری شمال شرقی تربت جام در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین-شناسی این منطقه شامل شیل و ماسه سنگ های دگرگون شده سازند میان کوهی با سن تریاس است که مجموعه توده های نفوذی عمدتا درونی و به ندرت نیمه عمیق در آن نفوذ کرده اند. پذیرفتاری مغناطیسی توده های منطقه از SI 5-10×2 تا SI 5-10×40 متغیر بوده و همگی متعلق به سری ایلمنیت (احیایی) می باشند. در مجموع 8 توده نفوذی مختلف در منطقه شناسایی شد که ترکیب عمده آنها دیوریتی تا مونزودیوریتی می باشد. 7 واحد توده نفوذی درونی و یک واحد توده نفوذی نیمه عمیق است. بافت در توده های درونی از نوع هیپیدیومورف گرانولار بوده و دارای کانی های اصلی شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، هورنبلند، بیوتیت و کوارتز و کانی های ثانویه شامل سرسیت، کلریت، کوارتز و اکسید آهن می باشد. در توده نیمه عمیق بافت از نوع پورفیری بوده و دارای کانی های اصلی شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، هورنبلند و کوارتز و کانی های ثانویه شامل سرسیت، کلریت، کوارتز و اکسید آهن می باشد. نتایج ژئوشیمی این توده های نفوذی نشان می دهد که اغلب آنها متاآلومینوس بوده و از کم پتاسیم تا پتاسیم متوسط متغیرند.

کلمات کلیدی

, پذیرفتاری مغناطیسی, ژئوشیمی توده های نفوذی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029657,
author = {نبی اف, امیرمسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین هماشی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {پذیرفتاری مغناطیسی، ژئوشیمی توده های نفوذی، تیمنک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی
%A نبی اف, امیرمسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J چهارمین هماشی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]