کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا , 1995-06-01

عنوان : ( نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت

کلمات کلیدی

, نهضت عاشورا , اهل سنت , جهاد , امام حسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029910,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت},
booktitle = {کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا},
year = {1995},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نهضت عاشورا - اهل سنت - جهاد - امام حسین ع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا
%D 1995

[Download]