چگونگی تحول درک کودکان از ذهن , 2004-03-28

Title : How children's understanding of mind develop? ( چگونگی تحول درک کودکان از ذهن )

سیدامیر امین یزدی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

درک کودکان از ذهن یا آنچه که بعنوان تئوری ذهن خوانده می شود در طی دو دهه ی اخیر تحقیقات زیادی را در حیطه ی روانشناسی تحولی به خود اختصاص داده است. در ادبیات جدید تئوری ذهن ، اعتقاد بر اینست که انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی مجهز به قابلیت خاصی جهت درک دیگران می باشند. اعتقاد بر اینست که این توانایی ماهیتی حیطه- اختصاصی دارد. این قابلیت که تئوری ذهن خوانده می شود اشاره به توانایی انسانها در نسبت دادن حالات ذهنی به خود و دیگران دارد. با درک ذهنی گرایانه از رفتارها، فرد میتواند رفتارهای دیگران را درک، تبیین و پیش بینی نماید. تکالیف باور کاذب جهت اندازه گیری توانایی تئوری ذهن مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات نشان می دهند که کودکان در حدود چهار- پنج سالگی قادر به پاسخگویی صحیح به این ازمون هامی باشند. بر این اساس استدلال می شود که کودکان قبل از این سنین، فاقد درک رشد یافته ای از ذهن می باشند. رویکردهای نظریه-نظریه، پیمانه ای و شبیه سازی چگونگی فرایندها و تحولات تئوری ذهن را مفهوم سازی کرده اند. در مقاله ی حاضر چگونگی تبیین رویکردهای فوق از فرایندها و تحولات تئوری ذهن مورد بحث قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

چگونگی تحول درک کودکان از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:103,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {How children's understanding of mind develop?},
booktitle = {چگونگی تحول درک کودکان از ذهن},
year = {2004},
location = {ايران},
keywords = {چگونگی تحول درک کودکان از ذهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T How children's understanding of mind develop?
%A امین یزدی, سیدامیر
%J چگونگی تحول درک کودکان از ذهن
%D 2004

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر