همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26

عنوان : ( مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطور کلی نتایج نشان داد که سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک تأثیر چشمگیری بر عملکرد و پارامترهای لاشه جوجه های گوشتی نداشت ولی افزودن بالاترین سطح پودر دارچین به جیره باعث کاهش معنی داری در چربی محوطه شکمی شد.

کلمات کلیدی

, پودر دارچین, آنتی بیوتیک, عملکرد, جوجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030171,
author = {بهروزلک, محمدعلی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and واحد, ریحانه},
title = {مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {پودر دارچین-آنتی بیوتیک- عملکرد- جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی
%A بهروزلک, محمدعلی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A واحد, ریحانه
%J همایش سراسری گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]