تاریخ اسلام, دوره (2), شماره (2), سال (2001-7) , صفحات (45-56)

عنوان : ( اهل ذمه در صدر اسلام )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از رحلت پیامبر اسلام، صدور اسلام به دارالکفر وجهه همت و اساس کار خلفا قرار گرفت.در این راستا فاتحان مسلمان در سرزمین‏هاى شام، مصر، عراق و ایران، این سیاست دارالخلافه را به پیش مى‏بردند.در این میان برخورد ساکنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان یکسان نبود.مقاله حاضر مى‏کوشد تا به نحوه واکنش مغلوبان - به ویژه اهل ذمه - در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن کند که چگونه اهل کتاب مى‏توانستند با بستن پیمان ذمه به تابعیت نظام اسلامى درآیند و ضمن پذیرش تعهداتى، از حقوق و امتیازات ویژه‏اى برخوردار شوند و با امنیت کامل در سایه حکومت اسلامى در هر نقطه از دارالاسلام - به جز حرم و حجاز سکنا گزینند.

کلمات کلیدی

, دارالحرب, مفتوح العنوه, مفتوح بالصلح, اهل ذمه, پیمان ذمه, اهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030770,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {اهل ذمه در صدر اسلام},
journal = {تاریخ اسلام},
year = {2001},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-6431},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {دارالحرب،مفتوح العنوه،مفتوح بالصلح،اهل ذمه،پیمان ذمه،اهل کتاب،جزیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهل ذمه در صدر اسلام
%A ناظمیان فرد, علی
%J تاریخ اسلام
%@ 2008-6431
%D 2001

[Download]