فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (44), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (75-93)

عنوان : ( مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , حسین صابری , محمود توکلیان اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی‌های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده‌اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی،‏ آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه‌ای در باب مفهوم نصب نائل شده است

کلمات کلیدی

, خوارج , نصب , عداوت , ناصبی , اهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030903,
author = {فخلعی, محمدتقی and صابری, حسین and توکلیان اکبری, محمود},
title = {مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه},
journal = {فقه و مبانی حقوق اسلامی},
year = {2012},
volume = {44},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8744},
pages = {75--93},
numpages = {18},
keywords = {خوارج ، نصب ، عداوت ، ناصبی ، اهل بیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه
%A فخلعی, محمدتقی
%A صابری, حسین
%A توکلیان اکبری, محمود
%J فقه و مبانی حقوق اسلامی
%@ 2008-8744
%D 2012

[Download]