مهندسی مکانیک, دوره (21), شماره (85), سال (2012-12) , صفحات (25-32)

عنوان : ( مبدل های حرارتی صفحه ای، فناوری نوین صنعتی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , یاسمن واقعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مبدل های حرارتی نقش به سزایی را در بخش های مختلف صنعت ایفا می کنند. مبدل های حرارتی صفحه ای1 نوع نوینی از مبدل ها می باشند که به تازگی مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. خصوصیات برتر و چشمگیراین مبدل ها نسبت به انواع پیشین سبب شده تا بهره وری از آن ها در کاربری های مختلف توسعه یابد. هدف از ارائه ی این مطلب، معرفی انواع مبدل های حرارتی صفحه ای، شرح خصوصیات و تقسیم بندی این مبدل ها بر اساس فرآیند انتقال حرارت، تعداد سیال گذرنده از مبدل، درجه ی فشردگی سطح، ویژگی های ساختاری و نوع آرایش جریان در آن ها می باشد.

کلمات کلیدی

, مبدل های حرارتی صفحه ای, انتقال حرارت, افت فشار, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031670,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and واقعی, یاسمن},
title = {مبدل های حرارتی صفحه ای، فناوری نوین صنعتی},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2012},
volume = {21},
number = {85},
month = {December},
issn = {1605-9719},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {مبدل های حرارتی صفحه ای، انتقال حرارت، افت فشار، ضریب رسوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبدل های حرارتی صفحه ای، فناوری نوین صنعتی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A واقعی, یاسمن
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2012

[Download]