همایش ملی حسابداری و حسابرسی , 2012-12-05

عنوان : ( قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , پریسا جوادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این ارتباط دو سوال مطرح می شود: 1) آیا کیفیت سود می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران مفید باشد؟ 2)آیا مربوط بودن و قابل اتکا بودن بالای اطلاعات صورتهای مالی باعث افزایش کیفیت سود می گردد؟ این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی مربوط به سال های 1388-1383 صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضریب واکنش سود در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا (مربوط بودن و قابلیت اتکا بالای سود) در مقایسه با شرکتهایی که دارای کیفیت سود پایین می باشند، بیشتر است و همچنین قدرت توضیحی سود، برای توضیح قدرت بازار در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا، در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین، بیشتر است.

کلمات کلیدی

مربوط بودن – قابل اتکا بودن – کیفیت سود – بازار بورس اوراق بهادار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032094,
author = {صالحی, مهدی and پریسا جوادی},
title = {قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {همایش ملی حسابداری و حسابرسی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {مربوط بودن – قابل اتکا بودن – کیفیت سود – بازار بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A پریسا جوادی
%J همایش ملی حسابداری و حسابرسی
%D 2012

[Download]