مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (64), سال (2013-2) , صفحات (4-19)

عنوان : ( شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI )

نویسندگان: مبینا علی محمدی , مرتضی مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لازمه یک راهبرد پژوهشی در هر علمی، شناسایی حیطه و سمت و سوی تحقیقات اخیر در آن عرصه می‌باشد. در این تحقیق مقالات مرتبط با کاتالیزگرها که در سال 2008 در سایت ISI نمایه شده بودند، مورد داده‌کاوی قرار گرفتند. با استفاده از نرم افزار Refviz تمام کلیدواژههای پرتعداد این مقالات، در 11 گروه دسته‌بندی شده، و تحلیل شدند. این بررسی‌ها از اجزا و نحوه ساخت کاتالیزگرها تا فرآیندها، مواد واکنش‌دهنده و نیز نوع نگاه علمی و صنعتی به آنها را شامل می‌شود. بررسی‌ها حاکی از غلبه نسبی راهکارهای سنتز و آنالیز ارزان‌قیمت، پیچیده‌شدن دانش کاتالیز و محدود شدن کاتالیزگرها به بازار انرژی و محیط زیست می‌باشد.

کلمات کلیدی

, داده کاوی, کاتالیزور, پایگاه داده ISI, دسته بندی موضوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032114,
author = {علی محمدی, مبینا and مغربی, مرتضی},
title = {شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {64},
month = {February},
issn = {1735-5400},
pages = {4--19},
numpages = {15},
keywords = {داده کاوی، کاتالیزور، پایگاه داده ISI، دسته بندی موضوعی مقالات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI
%A علی محمدی, مبینا
%A مغربی, مرتضی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]