اولین همایش ملی حسابداری ارزشی , 2013-02-14

عنوان : ( سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) )

نویسندگان: مهدی صالحی , بهروز شیرخانی , حمید خسروی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ، ابتدا موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها مطرح شده و تئوری های موجود در این باره عنوان می گردد.در ادامه لزوم انجام حسابرسی اجتماعی و سیر تکاملی آن در سه دوره ، تشریح خواهد شد.همچنین به بررسی پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در نظام اسلامی و بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص پرداخته شده است.در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به دستورات اسلامی و توصیه های امام راحل و مقام معظم رهبری اجرای حسابرسی مسئولیت اجتماعی امری ضروری میباشد،اگر چه نیازمند آموزش‌هایی برای حسابرسان میباشد اما با توجه به ویژگی‌های حسابرسی منوط به قضاوت آنها جهت تصمیم‌گیری خواهد بود.

کلمات کلیدی

, حسابرسی اجتماعی, پاسخ گویی اسلامی , مسولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032924,
author = {صالحی, مهدی and شیرخانی, بهروز and حمید خسروی},
title = {سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی)},
booktitle = {اولین همایش ملی حسابداری ارزشی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {حسابرسی اجتماعی، پاسخ گویی اسلامی ، مسولیت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی)
%A صالحی, مهدی
%A شیرخانی, بهروز
%A حمید خسروی
%J اولین همایش ملی حسابداری ارزشی
%D 2013

[Download]